Franceză | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Estimata John,
Cher Benjamin,
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Estimata paĉjo/panjo,
Chère Maman / Cher Papa,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Estimata Onklo Jerome,
Cher Oncle Jeremy,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Saluton John,
Salut Sylvain,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Saluton John,
Coucou Daniel,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
John,
Victor,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
Mia kara,
Mon chéri / Ma chérie,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
Mia kara,
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Estimata John,
Mon très cher Christophe,
Informal, când ne adresăm partenerului
Dankon pro via letero.
Merci pour votre lettre.
Când răspundem unei scrisori
Estis bona denove aŭdi de vi.
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Când răspundem unei scrisori
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

Mi skribas por informi vin, ke...
Je t'écris pour te dire que...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Ĉu vi havas planojn por...?
As-tu prévu quelque chose pour...?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
J'ai la joie de vous annoncer que...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
Mi ĝojis aŭdi, ke...
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
Mi bedaŭras informi vin, ke...
J'ai le regret de vous informer que...
Când dăm prietenilor o veste proastă
Mi bedaŭras aŭdi tion...
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
...sendas lian/ŝian amon.
...envoie ses salutations.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Diru saluton al... por mi.
Dis bonjour à... de ma part.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Reskribu baldaŭ.
Écris-moi vite.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Skribu reen kiam...
Écris-moi quand...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Atentu.
Prends soin de toi.
Când scriem familiei şi prietenilor
Mi amas vin.
Je t'aime.
Când te adresezi partenerului
Ĉion bonan,
Tous mes vœux,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
Ĉion bonan,
Amitiés,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉion bonan,
Amicalement,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉion bonan,
Bien à vous/toi,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉiu mia amo,
Tendrement,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Multe da amo,
Bises,
Informal, când se scrie familiei
Multa amo,
Bisous,
Informal, când se scrie familiei