Japoneză | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Estimata John,
佐藤君へ
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Estimata paĉjo/panjo,
お母さんへ/お父さんへ
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Estimata Onklo Jerome,
太郎おじさんへ
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Saluton John,
佐藤君へ
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Saluton John,
太郎くんへ
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
John,
太郎くんへ
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
Mia kara,
太郎へ
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
Mia kara,
太郎へ
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Estimata John,
太郎へ
Informal, când ne adresăm partenerului
Dankon pro via letero.
お手紙ありがとう。
Când răspundem unei scrisori
Estis bona denove aŭdi de vi.
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Când răspundem unei scrisori
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
長い間連絡してなくてごめんね。
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
しばらく連絡を取ってなかったね。
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

Mi skribas por informi vin, ke...
・・・・をお知らせします。
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Ĉu vi havas planojn por...?
・・・・に何か予定はありますか?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Dankon pro sendii / inviti / diri...
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
・・・・を報告します。
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
Mi ĝojis aŭdi, ke...
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
Mi bedaŭras informi vin, ke...
残念だけど・・・・をお知らせます。
Când dăm prietenilor o veste proastă
Mi bedaŭras aŭdi tion...
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
...sendas lian/ŝian amon.
・・・・がよろしく言っていました。
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Diru saluton al... por mi.
・・・・によろしく言っておいてね。
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
お返事を待っています。
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Reskribu baldaŭ.
はやく返事を書いてね。
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Skribu reen kiam...
・・・・の時は連絡してください。
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
なにか報告があったらまた教えてください。
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Atentu.
元気でね
Când scriem familiei şi prietenilor
Mi amas vin.
好きだよ
Când te adresezi partenerului
Ĉion bonan,
じゃあね
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
Ĉion bonan,
じゃあね
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉion bonan,
またね
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉion bonan,
元気でね
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉiu mia amo,
元気でね
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Multe da amo,
元気でね
Informal, când se scrie familiei
Multa amo,
体に気をつけてね
Informal, când se scrie familiei