Olandeză | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Estimata John,
Beste Jan
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Estimata paĉjo/panjo,
Beste mama / papa
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Estimata Onklo Jerome,
Beste oom Jeroen
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Saluton John,
Hallo Jan
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Saluton John,
Hoi Jan
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
John,
Jan
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
Mia kara,
Lieve ...
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
Mia kara,
Liefste ...
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Estimata John,
Lieve Jan
Informal, când ne adresăm partenerului
Dankon pro via letero.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Când răspundem unei scrisori
Estis bona denove aŭdi de vi.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Când răspundem unei scrisori
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

Mi skribas por informi vin, ke...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Ĉu vi havas planojn por...?
Heb je al plannen voor ...?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Helaas moet ik je melden dat ...
Când dăm prietenilor o veste proastă
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
...sendas lian/ŝian amon.
... doet jou de groeten.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Diru saluton al... por mi.
Doe ... de groeten namens mij.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Ik hoop snel van jou te horen.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Reskribu baldaŭ.
Schrijf me snel terug.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Skribu reen kiam...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Atentu.
Het ga je goed.
Când scriem familiei şi prietenilor
Mi amas vin.
Ik hou van je.
Când te adresezi partenerului
Ĉion bonan,
Hartelijke groeten,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
Ĉion bonan,
Met hartelijke groeten,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉion bonan,
Groeten,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉion bonan,
Groeten,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉiu mia amo,
Liefs,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Multe da amo,
Liefs,
Informal, când se scrie familiei
Multa amo,
Liefs,
Informal, când se scrie familiei