Suedeză | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Estimata John,
Hej John,
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Estimata paĉjo/panjo,
Hej mamma/pappa,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Estimata Onklo Jerome,
Hej farbror/morbror Jerome,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Saluton John,
Hejsan John,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Saluton John,
Halloj John,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
John,
John,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
Mia kara,
Min kära,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
Mia kara,
Min älskling,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Estimata John,
Min käre John,
Informal, când ne adresăm partenerului
Dankon pro via letero.
Tack för ditt brev.
Când răspundem unei scrisori
Estis bona denove aŭdi de vi.
Det var roligt att du hörde av dig igen.
Când răspundem unei scrisori
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Jag är väldigt ledsen att jag inte skrivit på så länge.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Det var så länge sen som vi var i kontakt med varandra.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

Mi skribas por informi vin, ke...
Jag skriver för att berätta att ...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Ĉu vi havas planojn por...?
Har ni några planer för ...?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Tack för att ni skickade / bjöd in / bifogade ...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Jag är mycket tacksam för att ni lät mig veta / erbjöd mig / skrev till mig angående ...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Det var så snällt av er att skriva till mig / bjuda in mig / skicka mig ...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Det gläder mig att kunna meddela att ...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Det glädjer mig att höra att ...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Jag är ledsen att behöva meddela att ...
Când dăm prietenilor o veste proastă
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Jag blev så ledsen att höra att ...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Skicka hälsningar till ... och berätta för dem hur mycket jag saknar dem.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
...sendas lian/ŝian amon.
... hälsar.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Diru saluton al... por mi.
Hälsa ... från mig.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra av dig snart.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Reskribu baldaŭ.
Skriv tillbaka snart.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Skribu reen kiam...
Skriv gärna tillbaka när ...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Meddela mig då du vet något mer.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Atentu.
Sköt om dig.
Când scriem familiei şi prietenilor
Mi amas vin.
Jag älskar dig.
Când te adresezi partenerului
Ĉion bonan,
Varma hälsningar,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
Ĉion bonan,
Hjärtliga hälsningar,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉion bonan,
Hjärtligaste hälsningar,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉion bonan,
Jag önskar dig allt gott,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Ĉiu mia amo,
Många kramar,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Multe da amo,
Kramar,
Informal, când se scrie familiei
Multa amo,
Puss och kram,
Informal, când se scrie familiei