Coreeană | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Cher Benjamin,
소연이에게
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Chère Maman / Cher Papa,
부모님께,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Cher Oncle Jeremy,
삼촌께
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Salut Sylvain,
안녕 현주야!
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Coucou Daniel,
야 미영아,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
Victor,
미영,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
Mon chéri / Ma chérie,
내 사랑에게,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Mon très cher Christophe,
사랑하는 현정씨
Informal, când ne adresăm partenerului
Merci pour votre lettre.
편지 주셔서 감사합니다.
Când răspundem unei scrisori
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Când răspundem unei scrisori
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

Je t'écris pour te dire que...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Când dorim să transmitem noutăţi importante
As-tu prévu quelque chose pour...?
...관련 계획이 있나요?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
J'ai la joie de vous annoncer que...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
J'ai eu la joie d'apprendre que...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
J'ai le regret de vous informer que...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Când dăm prietenilor o veste proastă
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
...envoie ses salutations.
...도 안부를 물으십니다.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Dis bonjour à... de ma part.
...께도 안부 전해 주십시오.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Écris-moi vite.
빨리 답장 주세요.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Écris-moi quand...
... 이면 답장을 주세요.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Prends soin de toi.
건강히 지내세요.
Când scriem familiei şi prietenilor
Je t'aime.
사랑합니다.
Când te adresezi partenerului
Tous mes vœux,
그리운 마음 담아 ... 가.
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
Amitiés,
그리운 마음 담아 ... 드림
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Amicalement,
감사하며, ... 드림
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Bien à vous/toi,
... 드림 (보냄)
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Tendrement,
사랑을 보내며, ... 드림
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Bises,
사랑과 함께 보냅니다.
Informal, când se scrie familiei
Bisous,
사랑하는 마음으로,
Informal, când se scrie familiei