Engleză | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Cher Benjamin,
Dear John,
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Chère Maman / Cher Papa,
Dear Mum / Dad,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Cher Oncle Jeremy,
Dear Uncle Jerome,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Salut Sylvain,
Hello John,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Coucou Daniel,
Hey John,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
Victor,
John,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
Mon chéri / Ma chérie,
My Dear,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
My Dearest,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Mon très cher Christophe,
Dearest John,
Informal, când ne adresăm partenerului
Merci pour votre lettre.
Thank you for your letter.
Când răspundem unei scrisori
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
It was good to hear from you again.
Când răspundem unei scrisori
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
I am very sorry I haven't written for so long.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
It's such a long time since we had any contact.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

Je t'écris pour te dire que...
I am writing to tell you that…
Când dorim să transmitem noutăţi importante
As-tu prévu quelque chose pour...?
Have you made any plans for…?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
J'ai la joie de vous annoncer que...
I am delighted to announce that…
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
J'ai eu la joie d'apprendre que...
I was delighted to hear that…
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
J'ai le regret de vous informer que...
I am sorry to inform you that…
Când dăm prietenilor o veste proastă
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
I was so sorry to hear that…
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
...envoie ses salutations.
…sends his / her love.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Dis bonjour à... de ma part.
Say hello to…for me.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
I look forward to hearing from you soon.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Écris-moi vite.
Write back soon.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Écris-moi quand...
Do write back when…
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Send me news, when you know anything more.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Prends soin de toi.
Take care.
Când scriem familiei şi prietenilor
Je t'aime.
I love you.
Când te adresezi partenerului
Tous mes vœux,
Best wishes,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
Amitiés,
With best wishes,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Amicalement,
Kindest regards,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Bien à vous/toi,
All the best,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Tendrement,
All my love,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Bises,
Lots of love,
Informal, când se scrie familiei
Bisous,
Much love,
Informal, când se scrie familiei