Esperanto | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Cher Benjamin,
Estimata John,
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Chère Maman / Cher Papa,
Estimata paĉjo/panjo,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Cher Oncle Jeremy,
Estimata Onklo Jerome,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Salut Sylvain,
Saluton John,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Coucou Daniel,
Saluton John,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
Victor,
John,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
Mon chéri / Ma chérie,
Mia kara,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Mia kara,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Mon très cher Christophe,
Estimata John,
Informal, când ne adresăm partenerului
Merci pour votre lettre.
Dankon pro via letero.
Când răspundem unei scrisori
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Când răspundem unei scrisori
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

Je t'écris pour te dire que...
Mi skribas por informi vin, ke...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
As-tu prévu quelque chose pour...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
J'ai la joie de vous annoncer que...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
J'ai le regret de vous informer que...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Când dăm prietenilor o veste proastă
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
...envoie ses salutations.
...sendas lian/ŝian amon.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Dis bonjour à... de ma part.
Diru saluton al... por mi.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Écris-moi vite.
Reskribu baldaŭ.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Écris-moi quand...
Skribu reen kiam...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Prends soin de toi.
Atentu.
Când scriem familiei şi prietenilor
Je t'aime.
Mi amas vin.
Când te adresezi partenerului
Tous mes vœux,
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
Amitiés,
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Amicalement,
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Bien à vous/toi,
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Tendrement,
Ĉiu mia amo,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Bises,
Multe da amo,
Informal, când se scrie familiei
Bisous,
Multa amo,
Informal, când se scrie familiei