Olandeză | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Clarisse Beaulieu
18, rue du Bac
75500 Paris.
Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Claude Dubois
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Jacques Durant
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Stéphane Bajon
50 avenue de la République
1500 Genève.
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Cher Benjamin,
Beste Jan
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Chère Maman / Cher Papa,
Beste mama / papa
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Cher Oncle Jeremy,
Beste oom Jeroen
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Salut Sylvain,
Hallo Jan
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Coucou Daniel,
Hoi Jan
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
Victor,
Jan
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
Mon chéri / Ma chérie,
Lieve ...
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
Mon cher et tendre / ma chère et tendre
Liefste ...
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Mon très cher Christophe,
Lieve Jan
Informal, când ne adresăm partenerului
Merci pour votre lettre.
Hartelijk dank voor jouw brief.
Când răspundem unei scrisori
Cela m'a fait plaisir d'avoir des nouvelles.
Ik vond het erg leuk van jou te horen.
Când răspundem unei scrisori
Je suis désolé de ne pas t'avoir écrit depuis si longtemps.
Het spijt me dat ik je al zo lang niet meer heb geschreven.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
Cela fait si longtemps que l'on ne s'est pas contacté.
Het is zo lang geleden dat we voor het laatst contact hadden.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

Je t'écris pour te dire que...
Ik schrijf je, om jou te vertellen dat ...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
As-tu prévu quelque chose pour...?
Heb je al plannen voor ...?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Merci pour l'envoi de / l'invitation pour / l'information sur...
Hartelijk dank voor het sturen / uitnodigen / toesturen ...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
Je te suis très reconnaissant(e) de m'avoir fait savoir que / offert / écrit...
Ik ben je zeer dankbaar voor de informatie / het voorstel / de brief ...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
Ce fut très aimable à toi de m'écrire / m' inviter / m'envoyer...
Het was erg aardig van je om mij te schrijven / uit te nodigen / toe te sturen ...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
J'ai la joie de vous annoncer que...
Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
J'ai eu la joie d'apprendre que...
Ik was erg blij om te horen dat ...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
J'ai le regret de vous informer que...
Helaas moet ik je melden dat ...
Când dăm prietenilor o veste proastă
J'ai été désolé(e) d'apprendre que...
Het spijt me te moeten horen dat ...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Transmets mon salutations à... et dis lui qu'il/elle me manque.
Doe de groeten aan ... en vertel hen dat ik ze erg mis.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
...envoie ses salutations.
... doet jou de groeten.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Dis bonjour à... de ma part.
Doe ... de groeten namens mij.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
Dans l'attente d'une réponse très prochaine de ta part.
Ik hoop snel van jou te horen.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Écris-moi vite.
Schrijf me snel terug.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Écris-moi quand...
Schrijf me snel terug wanneer ...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Envoie-moi des nouvelles quand tu en sauras plus.
Laat me weten, wanneer je iets meer weet.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Prends soin de toi.
Het ga je goed.
Când scriem familiei şi prietenilor
Je t'aime.
Ik hou van je.
Când te adresezi partenerului
Tous mes vœux,
Hartelijke groeten,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
Amitiés,
Met hartelijke groeten,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Amicalement,
Groeten,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Bien à vous/toi,
Groeten,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Tendrement,
Liefs,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Bises,
Liefs,
Informal, când se scrie familiei
Bisous,
Liefs,
Informal, când se scrie familiei