Chineză | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Caro Luca,
亲爱的约翰,
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Cari mamma e papà,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Caro zio Flavio,
亲爱的Jerome叔叔,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Ciao Matteo,
你好,约翰,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Ciao Matty!
嘿,约翰,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
Luca,
约翰,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
Tesoro,
我亲爱的,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
Amore,
我最亲爱的,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Amore mio,
最亲爱的约翰,
Informal, când ne adresăm partenerului
Grazie per avermi scritto.
谢谢您的来信。
Când răspundem unei scrisori
Che bello sentirti!
很高兴再次收到您的来信。
Când răspundem unei scrisori
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
对不起,这么久没有给你写信。
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
我给您写信是为了告诉您...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Hai già dei piani per...?
你有没有...的计划?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
非常感谢发送/邀请/附上...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
Sono felice di annunciarti che...
很高兴宣布...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
Sono davvero felice di sapere che...
听到...我非常高兴
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
Mi dispiace molto doverti dire che...
很遗憾地告诉你们...
Când dăm prietenilor o veste proastă
Mi dispiace sapere che...
听到...很遗憾
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
...ti manda i suoi saluti.
...致上他/她的祝福。
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Salutami...
代我向...问好。
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
Spero di avere presto tue notizie.
我期待着尽快能收到您的回复。
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Rispondimi presto.
尽快回复。
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Rispondimi non appena...
当...,请回复
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Scrivimi non appena sai qualcosa.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Stammi bene.
保重。
Când scriem familiei şi prietenilor
Ti amo.
我爱你。
Când te adresezi partenerului
I migliori auguri
衷心的祝福,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
Con i migliori auguri
致以最衷心的祝福,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Cari saluti
最衷心的问候,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Tante belle cose
一切顺利,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Con tanto amore
致以我的祝福,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Tanti cari saluti
衷心祝福,
Informal, când se scrie familiei
Con affetto,
衷心祝福,
Informal, când se scrie familiei