Engleză | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Caro Luca,
Dear John,
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Cari mamma e papà,
Dear Mum / Dad,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Caro zio Flavio,
Dear Uncle Jerome,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Ciao Matteo,
Hello John,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Ciao Matty!
Hey John,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
Luca,
John,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
Tesoro,
My Dear,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
Amore,
My Dearest,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Amore mio,
Dearest John,
Informal, când ne adresăm partenerului
Grazie per avermi scritto.
Thank you for your letter.
Când răspundem unei scrisori
Che bello sentirti!
It was good to hear from you again.
Când răspundem unei scrisori
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
I am very sorry I haven't written for so long.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
It's such a long time since we had any contact.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
I am writing to tell you that…
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Hai già dei piani per...?
Have you made any plans for…?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
Sono felice di annunciarti che...
I am delighted to announce that…
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
Sono davvero felice di sapere che...
I was delighted to hear that…
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
Mi dispiace molto doverti dire che...
I am sorry to inform you that…
Când dăm prietenilor o veste proastă
Mi dispiace sapere che...
I was so sorry to hear that…
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Give my love to…and tell them how much I miss them.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
...ti manda i suoi saluti.
…sends his / her love.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Salutami...
Say hello to…for me.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
Spero di avere presto tue notizie.
I look forward to hearing from you soon.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Rispondimi presto.
Write back soon.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Rispondimi non appena...
Do write back when…
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Send me news, when you know anything more.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Stammi bene.
Take care.
Când scriem familiei şi prietenilor
Ti amo.
I love you.
Când te adresezi partenerului
I migliori auguri
Best wishes,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
Con i migliori auguri
With best wishes,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Cari saluti
Kindest regards,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Tante belle cose
All the best,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Con tanto amore
All my love,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Tanti cari saluti
Lots of love,
Informal, când se scrie familiei
Con affetto,
Much love,
Informal, când se scrie familiei