Esperanto | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Cardinelli Domenico & Vittorio
via delle Rose, 18
Petrignano
06125 Perugia
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Mr. J. Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss. L. Marshall
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Caro Luca,
Estimata John,
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Cari mamma e papà,
Estimata paĉjo/panjo,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Caro zio Flavio,
Estimata Onklo Jerome,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Ciao Matteo,
Saluton John,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Ciao Matty!
Saluton John,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
Luca,
John,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
Tesoro,
Mia kara,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
Amore,
Mia kara,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Amore mio,
Estimata John,
Informal, când ne adresăm partenerului
Grazie per avermi scritto.
Dankon pro via letero.
Când răspundem unei scrisori
Che bello sentirti!
Estis bona denove aŭdi de vi.
Când răspundem unei scrisori
Scusami per non averti scritto per così tanto tempo.
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
È passato così tanto tempo dall'ultima volta.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

Ti scrivo perché ho delle notizie importanti da darti.
Mi skribas por informi vin, ke...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
Hai già dei piani per...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Grazie per aver inviato / invitato / allegato...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
Ti ringrazio molto per avermi fatto sapere... / per avermi offerto... / per avermi scritto...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
Sono felice di ricevere la tua lettera / il tuo invito / il tuo messaggio
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
Sono felice di annunciarti che...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
Sono davvero felice di sapere che...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
Mi dispiace molto doverti dire che...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Când dăm prietenilor o veste proastă
Mi dispiace sapere che...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Porta i miei saluti a... e digli/dille che mi manca molto.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
...ti manda i suoi saluti.
...sendas lian/ŝian amon.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Salutami...
Diru saluton al... por mi.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
Spero di avere presto tue notizie.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Rispondimi presto.
Reskribu baldaŭ.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Rispondimi non appena...
Skribu reen kiam...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Scrivimi non appena sai qualcosa.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Stammi bene.
Atentu.
Când scriem familiei şi prietenilor
Ti amo.
Mi amas vin.
Când te adresezi partenerului
I migliori auguri
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
Con i migliori auguri
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Cari saluti
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Tante belle cose
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Con tanto amore
Ĉiu mia amo,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Tanti cari saluti
Multe da amo,
Informal, când se scrie familiei
Con affetto,
Multa amo,
Informal, când se scrie familiei