Esperanto | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

123-1234
東京都渋谷区代々木1234
佐藤太郎様
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes, 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Sally Davies, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Alex Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

佐藤君へ
Estimata John,
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
お母さんへ/お父さんへ
Estimata paĉjo/panjo,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
太郎おじさんへ
Estimata Onklo Jerome,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
佐藤君へ
Saluton John,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
太郎くんへ
Saluton John,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
太郎くんへ
John,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
太郎へ
Mia kara,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
太郎へ
Mia kara,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
太郎へ
Estimata John,
Informal, când ne adresăm partenerului
お手紙ありがとう。
Dankon pro via letero.
Când răspundem unei scrisori
久しぶりに手紙をもらってうれしかったよ。
Estis bona denove aŭdi de vi.
Când răspundem unei scrisori
長い間連絡してなくてごめんね。
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
しばらく連絡を取ってなかったね。
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

・・・・をお知らせします。
Mi skribas por informi vin, ke...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
・・・・に何か予定はありますか?
Ĉu vi havas planojn por...?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
送ってくれて/招待してくれて/教えてくれてどうもありがとう。
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
教えてくれて/申し出てくれて/・・・・のことで手紙をくれて本当感謝しています。
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
手紙をくれて/招待してくれて/・・・・を送ってくれて本当に感謝しています。
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
・・・・を報告します。
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
・・・・ということを聞いてうれしいです。
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
残念だけど・・・・をお知らせます。
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Când dăm prietenilor o veste proastă
・・・・を聞いて私も悲しいです。
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

・・・・に、私が寂しがっていることを伝えておいてください。
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
・・・・がよろしく言っていました。
...sendas lian/ŝian amon.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
・・・・によろしく言っておいてね。
Diru saluton al... por mi.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
お返事を待っています。
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
はやく返事を書いてね。
Reskribu baldaŭ.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
・・・・の時は連絡してください。
Skribu reen kiam...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
なにか報告があったらまた教えてください。
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
元気でね
Atentu.
Când scriem familiei şi prietenilor
好きだよ
Mi amas vin.
Când te adresezi partenerului
じゃあね
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
じゃあね
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
またね
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
元気でね
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
元気でね
Ĉiu mia amo,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
元気でね
Multe da amo,
Informal, când se scrie familiei
体に気をつけてね
Multa amo,
Informal, când se scrie familiei