Esperanto | Expresii - Personal | Scrisori

Scrisori - Adresa

Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
Formatul românesc de adresă:numele destinatarului
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal

Scrisori - Introducere

Дорогой Иван,
Estimata John,
Informal, modul tradiţional de a te adresa unui prieten
Дорогая мама/папа
Estimata paĉjo/panjo,
Informal, modul de a te adresa părinţilor
Дорогой дядя Петя,
Estimata Onklo Jerome,
Informal, modul de a te adresa unui membru al familiei
Привет, Иван,
Saluton John,
Informal, modul standard de a te adresa unui prieten
Здорово, Иван,
Saluton John,
Complet informal, modul standard de a ne adresa unui prieten
Иван,
John,
Informal, modul foarte direct de a ne adresa unui prieten
Любимый (ая),
Mia kara,
Foarte informal, când ne adresăm persoanei iubite
Дорогой мой...
Mia kara,
Foarte informal, când ne adresăm partenerului
Милый Иван,
Estimata John,
Informal, când ne adresăm partenerului
Спасибо за письмо.
Dankon pro via letero.
Când răspundem unei scrisori
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Estis bona denove aŭdi de vi.
Când răspundem unei scrisori
Извини, что так долго не писал(а)
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme
Мы так давно не общались
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Când scriem unui prieten vechi pe care nu l-am mai contactat de multă vreme

Scrisori - Cuprins

Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Mi skribas por informi vin, ke...
Când dorim să transmitem noutăţi importante
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Ĉu vi havas planojn por...?
Când doreşti să inviţi pe cineva la un eveniment sau să te întâlneşti cu persoana respectivă
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Când dorim să mulţumim cuiva pentru ceva/pentru o invitaţie/pentru că ne-a împărtăşit anumite informaţii
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Pentru a mulţumi cuiva sincer pentru că a împărtăşit ceva cu tine/ţi-a oferit ceva/ţi-a scris în legătură cu ceva anume
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Când apreciezi cu adevărat ceea cea ţi-a scris cineva/invitaţia cuiva/ceea ce ţi-a trimis cineva
С удовольствием сообщаю, что...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Pentru a anunţa prietenii în legătură cu nişte veşti bune
Я был рад услышать, что...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Când dorim să transmitem un mesaj sau o veste
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Când dăm prietenilor o veste proastă
Я так сожалею о...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Pentru a consola un prieten în legătură cu o veste proastă primită

Scrisori - Încheieri

Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
Când doreşti să transmiţi unor persoane prin intermediul destinatarului că îţi este dor de ele
... тоже шлет привет.
...sendas lian/ŝian amon.
Când adaugi salutări din partea alcuiva în scrisoarea ta
Передай ... привет от меня.
Diru saluton al... por mi.
Când doreşti să saluţi pe altcineva prin intermediul destinatarului
Надеюсь на скорый ответ.
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
Când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Ответь как можно скорее
Reskribu baldaŭ.
Direct, când doreşti să primeşti un răspuns la scrisoarea ta
Напиши, если/когда...
Skribu reen kiam...
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Când dorim să primim răspuns doar dacă destinatarul are veşti pentru noi
Береги себя.
Atentu.
Când scriem familiei şi prietenilor
Я тебя люблю.
Mi amas vin.
Când te adresezi partenerului
С наилучшими пожеланиями
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei, prietenilor sau colegilor
С наилучшими пожеланиями,
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
С уважением..
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Всего наилучшего,
Ĉion bonan,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
С любовью,
Ĉiu mia amo,
Informal, când se scrie familiei sau prietenilor
Я вас люблю,
Multe da amo,
Informal, când se scrie familiei
Люблю,
Multa amo,
Informal, când se scrie familiei