Thailandeză | Expresii - Personal | Urări

Urări - Nuntă

축하합니다. 세상에서 가장 행복한 두 분이 되길 바랍니다.
ขอแสดงความยินดี ขออวยพรให้คุณทั้งคู่ประสบพบเจอแต่ความสุข
Pentru a felicita un cuplu recent căsătorit
두 분의 결혼식 날, 축하와 따뜻한 성원을 함께 보냅니다.
ขอแสดงความยินดีและอวยพรให้แก่คุณทั้งคู่ในงานแต่งงานของคุณ
Pentru a felicita un cuplu recent căsătorit
결혼을 너무너무 축하한다!
ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคนด้วย!
Informal, pentru a felicita un cuplu recent căsătorit pe care îl cunoşti bine
"한 평생 사랑하겠습니까?" 라는 질문에 "네!" 라고 대답할 너희들을 축복한다.
ขอแสดงความยินดีกับคุณทั้งสองคนด้วย!
Informal, pentru a felicita un cuplu recent căsătorit pe care îl cunoşti bine
행복한 이 날, 신부와 신랑을 축하합니다.
ขอแสดงความยินดีกับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในวันแต่งงาน
Pentru a felicita un cuplu recent căsătorit

Urări - Logodna

약혼을 축하드립니다!
ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของคุณ!
Modul standard de a felicita pe cineva cu ocazia logodnei
두 분의 약혼과 두 분의 앞길에 놓은 모든것을 축복합니다.
ขออวยพรให้คุณสองคนมีความสุขในงานหมั้นและในอนาคตของคุณทั้งสอง
Pentru a felicita un cuplu recent logodit
약혼을 축하드립니다. 항상 행복하시길 바랍니다.
ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของคุณ ฉันขอให้คุณมีความสุขด้วยกันทั้งสองคน
Pentru a felicita un cuplu recent logodit
약혼을 축하드립니다! 서로 상대방을 행복하게 하며 지내시길 바랍니다.
ขอแสดงความยินดีกับคู่หมั้นใหม่ ฉันหวังว่าให้คุณมีความสุขทั้งสองคน
Pentru a felicita un cuplu recent logodit
약혼을 축하합니다. 그럼 결혼은 언제인지 정해진건가요?
ขอแสดงความยินดีกับงานหมั้นของคุณ คุณได้ตัดสินใจเลือกวันแต่งงานหรือยัง?
Pentru a felicita un cuplu cunoscut bine şi recent logodit şi a-i întreba care sunt planurile pentru nuntă

Urări - Zile de naştere şi aniversări

생일 축하합니다!
สุขสันต์วันเกิด!
Urare generală cu ocazia aniversării folosită des în felicitări
생일 축하!
สุขสันต์วันเกิด!
Urare generală cu ocazia aniversării folosită des în felicitări
행복한 생일날 되세요!
ขอให้คำอวยพรส่งกลับไปที่คุณ!
Urare generală cu ocazia aniversării folosită des în felicitări
오늘같은 특별한 날 행복한 일들이 많이 생기길 바랍니다.
ขอให้คุณมีความสุขในวันพิเศษของคุณ
Urare generală cu ocazia aniversării folosită des în felicitări
모든 소원이 이루어지길 바랍니다. 생일 축하해요.
ขอให้คุณสมปรารถนาทุกประการ สุขสันต์วันเกิด!
Urare generală cu ocazia aniversării folosită des în felicitări
특별한 오늘, 가장 행복했으면 합니다. 멋진 생일 보내세요!
ขออวยพรให้คุณพบเจอแต่ความสุขในเทศกาลพิเศษแบบนี้ ขอให้วันเกิดปีนี้เป็นวันที่ดีสำหรับคุณ!
Urare generală cu ocazia aniversării folosită des în felicitări
기념일을 축하드립니다!
สุขสันต์วันครบรอบ!
Urare generală cu ocazia aniversării folosită des în felicitări
행복한 ... 기념일 되세요!
สุขสันต์วันครอบรอบ!
Urare folosită cu ocazia unei aniversări specifice (ex.: nunta de argint, nunta de aur)
함께하신 ...년, 그리고 앞으로 다가올 수많은 축복의 날들. 멋진 기념일 보내세요!
...ปีคุณยังรักกันเหมือนเดิม สุขสันต์วันครบรอบ!
Pentru a accentua durata căsniciei şi a felicita cuplul
결혼 20주년(도자기혼식)을 진심으로 축하드립니다.
ขอแสดงความยินดีกับงานแต่งงานครบรอบของคุณ!
Pentru a celebra aniversarea a 20 de ani de la nuntă
결혼 25주년(은혼식)을 진심으로 축하드립니다.
ขอแสดงความยินดีกับการครบรอบงานแต่งงานของคุณ
Pentru a celebra aniversarea a 25 de ani de la nuntă
결혼 40주년(루비혼식)을 진심으로 축하드립니다.
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงานแต่งงานของคุณ
Pentru a celebra aniversarea a 40 de ani de la nuntă
결혼 30주년(진주혼식)을 진심으로 축하드립니다.
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบแต่งงานของคุณ
Pentru a celebra aniversarea a 30 de ani de la nuntă
결혼 35주년(산호비취혼식)을 진심으로 축하드립니다.
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงานแต่งงานของคุณ
Pentru a celebra aniversarea a 35 de ani de la nuntă
결혼 50주년(금혼식)을 진심으로 축하드립니다.
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงานแต่งงานของคุณ!
Pentru a celebra aniversarea a 50 de ani de la nuntă
결혼 60주년(다이아몬드혼식)을 진심으로 축하드립니다.
ขอแสดงความยินดีกับวันครบรอบงานแต่งงานของคุณ!
Pentru a celebra aniversarea a 60 de ani de la nuntă

Urări - Urări de însănătoşire

신속히 쾌차하시길 바랍니다.
ขอให้หายเร็วๆนะ
Urarea cea mai comună, regăsită des pe felicitări
빨리 회복하시길 진심으로 바랍니다.
ฉันหวังว่าจะให้คุณหายป่วยเร็วๆ
Urarea standard
저희 모두 신속히 쾌차하시길 기원합니다.
เราหวังว่าคุณจะมีสุขภาพดีขึ้นในเวลารวดเร็ว
Urarea standard de la mai multe persoane
곧 완쾌하시고 일어나시길 바랍니다.
นึกถึงคุณ ขอให้คุณหายอย่างรวดเร็ว
Urare standard
...의 모든사람이 보냅니다. 신속히 완쾌하시길 바랍니다.
จากทุกคนที่... หายเร็วๆนะ
Urarea de la mai mulţi oameni care lucrează în acelaşi loc
신속히 완쾌하십시오. ...의 모든사람들이 사랑을 보냅니다.
ขอให้หายเร็วๆนะ ทุกคนนั้นคิดถึงคุณ
Urarea transmisă de mai mulţi oameni care lucrează în acelaşi loc

Urări - Urări generale

...를 축하합니다.
ขอแสดงความยินดีกับ...
Urare standard
...에서 하는 일마다 성공하고, 항상 행운이 함께 하길 바랍니다.
ฉันขออวยพรให้คุณโชคดีกับความสำเร็จใน...
Pentru a ura cuiva succes în viitor
... 에서 늘 성공하시길 바랍니다.
ฉันขออวยพรให้คุณประสบความสำเร็จใน...
Pentru a ura cuiva succes în viitor
...를 축하드립니다.
ฉันต้องการแสดงความยินดีกับ...
Pentru a felicita pe cineva cu ocazia unei reuşite
...를 했다니, 축하드립니다.
เยี่ยมมากกับ...
Pentru a felicita pe cineva mai şters cu ocazia unei reuşite
운전면허증 따신 것 축하드립니다!
ขอแสดงความยินที่สอบใบขับขี่ผ่านด้วย!
Pentru a felicita pe cineva care şi-a luat permisul de conducere
축하드립니다! 잘 해내실 줄 알고 있었어요!
เยี่ยมมาก พวกเรารู้อยู่แล้วคุณสามารถทำได้
Pentru a felicita un membru al familiei sau un prieten apropiat
축하!
ขอแสดงความยินดีด้วย!
Informal, rar, când dorim să felicităm pe cineva

Urări - Reuşite în domeniul academic

졸업을 축하합니다!
ขอแสดงความยินดีกับการจบการศึกษาของคุณ!
Pentru a felicita pe cineva cu ocazia absolvirii facultăţii
시험에 통과한 것을 축하합니다!
ขอแสดงความยินดีกับการที่คุณสอบผ่าน!
Pentru a felicita pe cineva pentru promovarea examenelor şcolare
누가 이렇게 똑똑 한거야? 시험 너무 잘 봤어!
ใครเป็นคนที่ฉลาดที่สุด? ขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณสอบผ่าน!
Informal, colocvial, pentru a felicita pe cineva care apropiat care a avut reuşite la examene
박사학위 축하드리며, 앞으로의 미래에 행운이 함께 하길 빕니다.
ขอแสดงความยินดีกับการที่ประสบความสำเร็จในการเรียนปริญญาโทและขอให้คุณโชคดีกับอนาคตของคุณ
Pentru a felicita pe cineva care tocmai a finalizat studiile de master şi a-i ura succes în viitor
멋진 시험 결과 축하드리구, 미래에도 좋은 일들만 있길 바랄게요.
เยี่ยมมากสำหรับการทำข้อสอบและขอให้คุณโชคดีในอนาคต
Pentru a felicita pe cineva care a trecut examenele neştiind însă dacă va urma o facultate sau nu
시험 결과를 축하드립니다. 미래에도 좋은 일들이 있길 바랍니다.
ขอแสดงความยินดีกับผลสอบของคุณด้วย ขอให้คุณโชคดีในหน้าที่การงานของคุณในอนาคต
Pentru a felicita pe cineva care a trecut examenele şi intenţionează să se angajeze
대학교 입학을 축하합니다! 멋진 시간 보내길 바랍니다.
ขอแสดงความยินดีที่คุณสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ คุณให้คุณมีความสุข!
Pentru a felicita pe cineva care tocmai a fost admis la universitate

Urări - Condoleanţe

...의 갑작스런 사망 소식을 듣게 되어 저희 모두도 충격을 받았습니다. 큰 위로를 드립니다.
เราตกใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินข่าวการเสียชีวิตของ...เราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง
Pentru a consola o persoană careia i-a murit un apropiat, moartea putând fi subită sau preconizată
안타까운 마음을 전합니다.
เราเสียใจเป็นอย่างมากที่ได้ยินข่าวร้ายครั้งนี้
Pentru a consola o persoană careia i-a murit un apropiat
오늘, 제 가슴에서 우러나온 가장 깊은 위로의 말을 드리고 싶습니다.
ฉันขอแสดงความเสียใจกับคุณอย่างสุดซึ้ง
Pentru a consola o persoană careia i-a murit un apropiat
안타까운 당신의 아들/딸/남편/부인의 소식에 깊은 위로의 말을 전합니다.
เรารู้สึกแย่และเศร้าเป็นอย่างมากสำหรับการเสียชีวิตของลูกชาย/ลูกสาว/สามี/ภรรยาของคุณ
Pentru a consola o persoană careia i-a murit copilul sau soţul/soţia
힘든 시기 잘 넘기시길 바라며, 위로의 말씀 드립니다.
กรุณาตอบรับความรู้สึกเห็นอกเห็นใจที่มีต่อคุณในช่วงเวลานี้ด้วย
Pentru a consola o persoană careia i-a murit cineva apropiat
항상 생각하고, 안타까워 하고 있습니다. 어려운 시기 잘 이겨내시기 바랍니다.
เราเห็นใจต่อคุณและครอบครัวของคุณในช่วงเวลายากลำบากเหล่านี้ด้วย
Pentru a consola o persoană careia i-a murit cineva apropiat

Urări - Reuşite în carieră

...의 새로운 직장에서 하시는 일마다 성공하시길 바랍니다.
เราขอให้คุณโชคดีกับงานใหม่ที่คุณได้รับที่...
Pentru a ura cuiva succes la noul loc de muncă
...의 친구들이 너의 새로운 직장에서 항상 행운이 함께 하길 빈다.
จากทุกคนที่...เราขออวยพรให้คุณโชคดีในงานใหม่ของคุณ
Când foştii colegi urează succes la noul loc de muncă
새 ... 자리에서 항상 행운이 함께 하길 바란다.
เราขออวยพรให้คุณโชคดีในตำแหน่งใหม่ของ...
Când foştii colegi urează succes la noul post ocupat
하는 일마다 성공하길 바래.
เราขอให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณ
Când foştii colegi urează succes la noul loc de muncă
새 직장 얻은 것 축하해!
ขอแสดงความยินดีกับงานใหม่ของคุณด้วย
Pentru a felicita pe cineva pentru obţinerea unui nou post profitabil
..에서의 첫 날 무난히 지나가길 바래!
ขอให้โชคดีกับการทำงานวันแรกที่...
Pentru a ura cuiva ca prima zi de lucru să-i fie plăcută

Urări - Naştere

새 남자/여자 아기의 탄생소식을 듣게 되어 기쁩니다.
เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้ยินว่าคุณให้กำเนิดเด็กชาย/เด็กหญิง ขอแสดงความยินดีด้วย
Pentru a felicita un cuplu cu ocazia naşterii unui copil
새 식구를 얻게 된것을 축하드립니다!
ขอแสดงความยินดีกับบุคคลใหม่ในสมาชิก!
Pentru a felicita un cuplu cu ocazia naşterii unui copil
엄마가 되신것을 축하드립니다! 아기와 엄마 모두 건강하길 바랍니다.
สำหรับคุณแม่มือใหม่ ขอให้คุณและบุตรชาย/บุตรสาวของคุณโชคดี
Pentru a felicita o femeie pentru naşterea copilului ei
귀여운 아기를 낳으신 것 진심으로 축하드립니다!
ขอแสดงความยินดีกับการมาถึงของลูกชาย/ลูกสาวที่น่ารักของพวกเขา
Pentru a felicita un cuplu cu ocazia naşterii unui copil
...의 자랑스런 부모님께 축하를 전합니다. 멋진 부모님이 되실거라고 믿습니다!
สำหรับคุณพ่อคุณแม่ของ...ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกใหม่ของครอบครัว ฉันมั่นใจว่าคุณจะเป็นพ่อแม่ที่ดีมากแน่ๆ
Pentru a felicita un cuplu cu ocazia naşterii unui copil

Urări - Mulţumiri

깊은 감사드립니다.
ขอบคุณมากสำหรับ...
Mesaj general de mulţumire
제 남편/아내와 저는 깊은 감사를 드립니다.
้เราขอขอบคุณในฐานะสามี/ภรรยาของฉันและตัวฉันเอง
Pentru a mulţumi cuiva în numele tău şi al altcuiva
...에 대해 어떻게 감사를 드려야 할지 모르겠습니다.
ฉันไม่ค่อยมั่นใจว่าจะขอบคุณอย่างไรสำหรับ...
Când eşti foarte recunoscător cuiva pentru că a făcut ceva pentru tine
깊은 감사함에 작은 정성을 준비해봤습니다.
เพื่อเป็นของระลึกเล็กๆน้อยเพื่อแสดงถึงความสำนึกบุญคุณ
Când trimitem cuiva un cadou ca semn de mulţumire
...에 대한 깊은 감사와 따뜻한 마음을 전합니다.
เราต้องการเผยแผ่การขอบคุณถึง...สำหรับ...
Când eşti recunoscător cuiva pentru că a făcut ceva pentru tine
...것 진심으로 깊은 감사드립니다.
เรารู้สึกดีมากสำหรับ....ที่คุณทำ
Când doreşti sincer să mulţumeşti cuiva pentru că a făcut ceva pentru tine
그런말씀 하지 마세요. 오히려 저희가 고마워해야 하는걸요.
ไม่ต้องห่วงหรอ ในทางกลับกัน เราต่างหากที่ต้องเป็นคนขอบคุณคุณ!
Când cineva îţi mulţumeşte pentru ceva de care ai beneficiat şi tu la rândul tău

Urări - Urări sezoniere

...에서 보내는 시즌 축하 인사
การทักทายตามโอกาสจาก...
Urare folosită în Statele Unite pentru a celebra Crăciunul şi Anul Nou
행복한 크리스마스와 신년 되세요!
เมอร์รี่คริสต์มาสและสุขสันต์วันปีใหม่!
Urare folosită în Statele Unite pentru a celebra Crăciunul şi Anul Nou
행복한 부활절 되세요!
สุขสันต์วันอีสเตอร์!
În ţările creştine, cu ocazia Duminicii Paştelui
행복한 추수감사절 되세요!
สุขสันต์วันขอบคุณพระเจ้า!
În Statele Unite, pentru a celebra Ziua Recunoştinţei
행복한 새해 되세요!
สุขสันต์วันปีใหม่!
Pentru a marca Anul Nou
행복한 휴일되세요!
สุขสันต์วันหยุด!
În Statele Unite şi Canada, cu ocazia sărbătorilor, mai ales cele din perioada Crăciunului/Hanukkah
행복한 하누카 되세요!
สุขสันต์วันฮานูก้า!
Cu ocazia Hanukkah
행복한 디왈리 되세요! 이번 디왈리를 가장 밝게 보내시길 바랍니다.
สุขสันต์เทศกาลดิวาลี ขอให้คุณมีความสุขกับเทศกาลนี้
Cu ocazia Diwali