Esperanto | Expresii - Personal | Urări

Urări - Nuntă

Congratulations. Wishing the both of you all the happiness in the world.
Gratulojn. Dezirante la ambaŭ de vi ĉiun feliĉon en la mondo.
Pentru a felicita un cuplu recent căsătorit
Congratulations and warm wishes to both of you on your wedding day.
Gratulojn kaj varmajn bondezirojn por vi ambaŭ en via edziĝo.
Pentru a felicita un cuplu recent căsătorit
Congratulations on tying the knot!
Gratulojn pro ligante la nodon!
Informal, pentru a felicita un cuplu recent căsătorit pe care îl cunoşti bine
Congratulations on saying your "I do's"!
Gratulojn pro diri "jes"!
Informal, pentru a felicita un cuplu recent căsătorit pe care îl cunoşti bine
Congratulations to the bride and groom on their happy union.
Gratulojn al la fianĉino kaj la fianĉo sur ilia feliĉa unio.
Pentru a felicita un cuplu recent căsătorit

Urări - Logodna

Congratulations on your engagement!
Gratulojn pro via fianĉiĝo!
Modul standard de a felicita pe cineva cu ocazia logodnei
Wishing both of you all the best on your engagement and everything lies ahead.
Ni deziras al vi ambaŭ ĉion plej bonan en via fianĉiĝo.
Pentru a felicita un cuplu recent logodit
Congratulations on your engagement. I hope you will both be very happy together.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi ambaŭ estas tre feliĉaj kune.
Pentru a felicita un cuplu recent logodit
Congratulations on your engagement. I hope you will make each other extremely happy.
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Mi esperas, ke vi faras reciproke ekstreme feliĉaj.
Pentru a felicita un cuplu recent logodit
Congratulations on your engagement. Have you decided upon big day yet?
Gratulojn pro via fianĉiĝo. Ĉu vi decidis sur la granda tago?
Pentru a felicita un cuplu cunoscut bine şi recent logodit şi a-i întreba care sunt planurile pentru nuntă

Urări - Zile de naştere şi aniversări

Birthday greetings!
Feliĉan naskiĝtagon!
Urare generală cu ocazia aniversării folosită des în felicitări
Happy Birthday!
Feliĉan naskiĝtagon!
Urare generală cu ocazia aniversării folosită des în felicitări
Many happy returns!
Feliĉan naskiĝtagon!
Urare generală cu ocazia aniversării folosită des în felicitări
Wishing you every happiness on your special day.
Deziranta vin feliĉon en via speciala tago.
Urare generală cu ocazia aniversării folosită des în felicitări
May all your wishes come true. Happy Birthday!
Ke ĉiuj viaj deziroj realiĝos. Feliĉan naskiĝtagon!
Urare generală cu ocazia aniversării folosită des în felicitări
Wishing you every happiness this special day brings. Have a wonderful birthday!
Deziranta vin feliĉon por la speciala tago. Havu mirindan naskiĝtagon!
Urare generală cu ocazia aniversării folosită des în felicitări
Happy Anniversary!
Feliĉa datreveno!
Urare generală cu ocazia aniversării folosită des în felicitări
Happy…Anniversary!
Feliĉa... datreveno!
Urare folosită cu ocazia unei aniversări specifice (ex.: nunta de argint, nunta de aur)
…years and still going strong. Have a great Anniversary!
... jaroj kaj daŭras forte. Havu grandan datrevenon!
Pentru a accentua durata căsniciei şi a felicita cuplul
Congratulations on your Porcelain Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Porcelana Geedziĝodatreveno!
Pentru a celebra aniversarea a 20 de ani de la nuntă
Congratulations on your Silver Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Arĝenta Geedziĝodatreveno!
Pentru a celebra aniversarea a 25 de ani de la nuntă
Congratulations on your Ruby Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Rubena Geedziĝodatreveno!
Pentru a celebra aniversarea a 40 de ani de la nuntă
Congratulations on your Pearl Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Perla Geedziĝodatreveno!
Pentru a celebra aniversarea a 30 de ani de la nuntă
Congratulations on your Coral Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Korala Geedziĝodatreveno!
Pentru a celebra aniversarea a 35 de ani de la nuntă
Congratulations on your Gold Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Ora Geedziĝodatreveno!
Pentru a celebra aniversarea a 50 de ani de la nuntă
Congratulations on your Diamond Wedding Anniversary!
Gratulojn pro via Diamanta Geedziĝodatreveno!
Pentru a celebra aniversarea a 60 de ani de la nuntă

Urări - Urări de însănătoşire

Get well soon.
Saniĝus baldaŭ.
Urarea cea mai comună, regăsită des pe felicitări
I hope you make a swift and speedy recovery.
Mi esperas, ke vi faras rapidan kaj prontan reboniĝon.
Urarea standard
We hope that you will be up and about in no time.
Ni esperas, ke vi estos sana en neniu tempo.
Urarea standard de la mai multe persoane
Thinking of you. May you feel better soon.
Mi pensas pri vi. Mi esperas, ke vi sentas pli bone baldaŭ.
Urare standard
From everybody at…, get well soon.
El ĉiuj ĉe..., resaniĝus baldaŭ.
Urarea de la mai mulţi oameni care lucrează în acelaşi loc
Get well soon. Everybody here is thinking of you.
Saniĝus baldaŭ. Ĉiuj ĉi tie pensas pri vi.
Urarea transmisă de mai mulţi oameni care lucrează în acelaşi loc

Urări - Urări generale

Congratulations on…
Gratulojn pro...
Urare standard
I wish you the best of luck and every success in…
Mi deziras al vi bonŝancon kaj sukceson en...
Pentru a ura cuiva succes în viitor
I wish you every success in…
Mi deziras al vi sukceson en...
Pentru a ura cuiva succes în viitor
We would like to send you our congratulations on…
Ni ŝatus sendi vin niajn gratulojn al...
Pentru a felicita pe cineva cu ocazia unei reuşite
Well done on…
Bonege por...
Pentru a felicita pe cineva mai şters cu ocazia unei reuşite
Congratulations on passing your driving test!
Gratulojn por vian veturantan teston!
Pentru a felicita pe cineva care şi-a luat permisul de conducere
Well done. We knew you could do it.
Bone farita. Ni konis, ke vi povus fari ĝin.
Pentru a felicita un membru al familiei sau un prieten apropiat
Congrats!
Feliĉoj!
Informal, rar, când dorim să felicităm pe cineva

Urări - Reuşite în domeniul academic

Congratulations on your graduation!
Gratulojn pro via diplomiĝo!
Pentru a felicita pe cineva cu ocazia absolvirii facultăţii
Congratulations on passing your exams!
Gratulojn pro pasanta viajn ekzamenojn!
Pentru a felicita pe cineva pentru promovarea examenelor şcolare
Who's a clever bunny then? Well done on acing your exam!
Bonege kun via ekzameno!
Informal, colocvial, pentru a felicita pe cineva care apropiat care a avut reuşite la examene
Congratulations on getting your Masters and good luck in the world of work.
Gratulojn por sukcesi viajn masterojn kaj bonan sorton en la mondo de laboro.
Pentru a felicita pe cineva care tocmai a finalizat studiile de master şi a-i ura succes în viitor
Well done on your great exam results and all the best for the future.
Gratulojn por la rezultoj de ekzamoj kaj bonan ŝancon por la estonteco.
Pentru a felicita pe cineva care a trecut examenele neştiind însă dacă va urma o facultate sau nu
Congratulations on your exam results. Wishing you all the best for your future career.
Gratulojn pro viajn rezultojn. Mi deziras bonan sorton por via estonta kariero.
Pentru a felicita pe cineva care a trecut examenele şi intenţionează să se angajeze
Well done on getting into University. Have a great time!
Bonege por komenci la universitaton. Havu bonegan tempon!
Pentru a felicita pe cineva care tocmai a fost admis la universitate

Urări - Condoleanţe

We are all deeply shocked to hear of the sudden death of…and we would like to offer our deepest sympathy.
Ni ĉiuj estas profunde ŝokitaj aŭdi de la subita morto de... kaj ni ŝatus proponi nian ple profundan simpation.
Pentru a consola o persoană careia i-a murit un apropiat, moartea putând fi subită sau preconizată
We are so very sorry to hear about your loss.
Ni estas tiel tre bedaŭraj aŭdi pri via perdo.
Pentru a consola o persoană careia i-a murit un apropiat
I offer you my deepest condolences on this dark day.
Mi proponas al vi miajn profundajn kondolencojn dum ĉi tio malluma tago.
Pentru a consola o persoană careia i-a murit un apropiat
We were disturbed and saddened by the untimely death of your son/daughter/husband/wife, … .
Ni estis afliktitaj de la antaŭtempa morto de via filo / filino / edzo / edzino,....
Pentru a consola o persoană careia i-a murit copilul sau soţul/soţia
Please accept our deepest and most heartfelt condolences at this most challenging time.
Bonvolu akcepti niajn plej profundajn kaj plej elkorajn kondolencojn.
Pentru a consola o persoană careia i-a murit cineva apropiat
Our thoughts are with you and your family at this most difficult time of loss.
Niaj pensoj estas kun vi kaj via familio en ĉi tio malfacila tempo.
Pentru a consola o persoană careia i-a murit cineva apropiat

Urări - Reuşite în carieră

We wish you the best of luck in your new job at…
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova posto ĉe...
Pentru a ura cuiva succes la noul loc de muncă
From all at…, we wish you the best of luck in your new job.
El ĉiuj ĉe..., ni deziras al vi bonŝancon en via nova laboro.
Când foştii colegi urează succes la noul loc de muncă
We wish you the best of luck in your new position of…
Ni deziras al vi bonŝancon en via nova postenon de...
Când foştii colegi urează succes la noul post ocupat
We wish you every success for your latest career move.
Ni deziras al vi sukceson pri via ŝanĝo de kariero.
Când foştii colegi urează succes la noul loc de muncă
Congratulations on getting the job!
Gratuloj por akirai la laboron!
Pentru a felicita pe cineva pentru obţinerea unui nou post profitabil
Good luck on your first day at…
Bona fortuno sur via unua tago en...
Pentru a ura cuiva ca prima zi de lucru să-i fie plăcută

Urări - Naştere

We were delighted to hear of the birth of your new baby boy/girl. Congratulations.
Ni estis ravitaj aŭdi de la naskiĝo de via nova knabo / knabino. Gratulojn.
Pentru a felicita un cuplu cu ocazia naşterii unui copil
Congratulations on your new arrival!
Gratulojn pro via nova alveno!
Pentru a felicita un cuplu cu ocazia naşterii unui copil
For the new mother. Best wishes for you and your son/daughter.
Por la nova patrino. Bondezirojn por vi kaj via filo / filino.
Pentru a felicita o femeie pentru naşterea copilului ei
Congratulations on the arrival of your new beautiful baby boy/girl!
Gratulojn pro la alveno de via nova bela knabo / knabino!
Pentru a felicita un cuplu cu ocazia naşterii unui copil
To the very proud parents of… . Congratulations on your new arrival. I'm sure you will make wonderful parents.
Al la tre fieraj gepatroj de.... Gratulojn pro via nova alveno. Mi certas, ke vi faros mirindajn gepatrojn.
Pentru a felicita un cuplu cu ocazia naşterii unui copil

Urări - Mulţumiri

Many thanks for…
Multajn dankojn por...
Mesaj general de mulţumire
I would like to thank you on behalf of my husband/wife and myself…
Mi ŝatus danki vin nome de mia edzo / edzino kaj mi mem...
Pentru a mulţumi cuiva în numele tău şi al altcuiva
I really don't know how to thank you for…
Mi vere ne scias kiel danki vin pro...
Când eşti foarte recunoscător cuiva pentru că a făcut ceva pentru tine
As a small token of our gratitude…
Kiel malgranda signo de nia dankemo...
Când trimitem cuiva un cadou ca semn de mulţumire
We would like to extend our warmest thanks to…for…
Ni ŝatus ekspresi nian koran dankon al... por...
Când eşti recunoscător cuiva pentru că a făcut ceva pentru tine
We are very grateful to you for…
Ni tre dankas vin pro...
Când doreşti sincer să mulţumeşti cuiva pentru că a făcut ceva pentru tine
Don't mention it. On the contrary: we should be thanking you!
Ne dankinde. Kontraŭe, ni devas danki al vi!
Când cineva îţi mulţumeşte pentru ceva de care ai beneficiat şi tu la rândul tău

Urări - Urări sezoniere

Season's greetings from…
Sezonaj salutoj el...
Urare folosită în Statele Unite pentru a celebra Crăciunul şi Anul Nou
Merry Christmas and a Happy New Year!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Urare folosită în Statele Unite pentru a celebra Crăciunul şi Anul Nou
Happy Easter!
Feliĉan Paskon!
În ţările creştine, cu ocazia Duminicii Paştelui
Happy Thanksgiving!
Feliĉan Dankofeston
În Statele Unite, pentru a celebra Ziua Recunoştinţei
Happy New Year!
Feliĉan Novjaron!
Pentru a marca Anul Nou
Happy Holidays!
Feliĉaj Ferioj!
În Statele Unite şi Canada, cu ocazia sărbătorilor, mai ales cele din perioada Crăciunului/Hanukkah
Happy Hanukkah!
Feliĉa Hanukkah!
Cu ocazia Hanukkah
Happy Diwali to you. May this Diwali be as bright as ever.
Feliĉa Divali al vi.
Cu ocazia Diwali
Merry Christmas! / Happy Christmas!
Feliĉan Kristnaskon!
Urare folosită în țările creștine pentru a celebra Crăciunul
Merry Christmas and a Happy New Year!
Feliĉan Kristnaskon kaj Bonan Novjaron!
Urare folosită în țările creștine pentru a celebra Crăciunul şi Anul Nou